اهداء جوایز

بسم الله الرحمن الرحیم

در جهت تشویق و ایجاد انگیزه به دانش اموزان مدرسه، جوایزی به رسم یادبود در زنگ تفریح به منتخب دانش اموزان اهدا گردید.

 ديدگاه ها بسته شده است.