روزنامه دیواری

بسم الله الرحمن الرحیم

با سلام

فعالیت دانش اموزان در پایه ششم در رابطه با زندگی نامه شهید جمران در غالب روزنامه دیواریديدگاه ها بسته شده است.