به نام خدا

حضور دانش اموزان جهت مسابقات اذان در منطقه ، ارزوی سعادت و موفقیت و همچنین کسب مقام برای این عزیزان را داریم.

 

 ديدگاه ها بسته شده است.