فاطمیه

بسم الله الرحمن الرحیم

برگزاری مراسم مداحی و سینه زنی در سالن مدرسه به مناسبت ایام فاطمیه (س)

 

 ديدگاه ها بسته شده است.